Discipline Benchrest


Benchrest schieten is een discipline waarbij er geschoten wordt door het geweer op te leggen door middel van een voor- en achtersteun op een vast oppervlak, in ons geval een tafel. Deze tak van schietsport is afkomstig uit de USA, en begint in Nederland en Belgie ook steeds meer te leven. Het is een technische sport die voor nagenoeg iedereen, jong en oud, zelfs met een lichamelijke beperking goed te beoefenen is.


Het doel bij benchrest is om op een vooraf bepaalde afstand, een zo klein mogelijke groepering te schieten. De internationale afstanden waarop geschoten wordt, zijn 25m of 46m (ca. 50 yrd) Bij Target .177 schieten we op 50 meter, met luchtgeweren tot en met kaliber .25 (6,35mm) met een maximale mondingsenergie van 80 joule.


Het leuke aan benchrestschieten is dat er echt veel mogelijk is op technisch gebied, waarbij de buksen vaak compleet worden aangepast zodat ze zo nauwkeurig mogelijk schieten. Dit neemt niet weg, dat een modern (pers)luchtgeweer tegenwoordig recht uit de doos al zeer goed kan presteren, dus met een basis PCP (persluchtgeweer) en een kijker kun je in principe beginnen met deze sport. De kijker is echter even belangrijk als het geweer, je moet immers wel de inslag kunnen zien op 50 meter, en de verstellingen van de kijker dienen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Een kijker met minimaal 20x vergroting verdient de voorkeur, alhoewel een goede kijker op 12x vergroting ook werkt.


De sport is dan, om precies op het goede moment de trekker over te halen, en op die manier een zo klein mogelijk groepje te schieten. Kortom benchrest is een sport van concentratie, uitdagingen, en soms ook frustratie als het eens een keer niet lukt. Genoeg redenen om er verslaafd aan te raken!